Підтримка       Особистий кабінет

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Загальні положення та терміни, що використовуються

1.1. Цим документом визначаються порядок надання та використання послуг, правила та вимоги, які є обов'язковими для виконання Замовником при використанні послуг Виконавця.

1.2. Використовувані терміни:

Адміністрація - особи, які виступають від імені Виконавця, які наділені відповідними повноваженнями.

Замовник - фізична або юридична особа, яка укладає Договір на надання послуг із Виконавцем.

Виконавець - фізична особа-підприємець, яка на підставі Договору надає послуги Замовнику.

Контент - будь-які матеріали, інформація, дані, повідомлення, розміщені на сайті Замовника.

Особистий кабінет - програмне забезпечення, за допомогою якого Замовник взаємодіє з Виконавцем.

Відділ технічної підтримки - персонал Виконавця, який здійснює технічну підтримку.

Панель управління - програмне забезпечення, яке використовується Замовником для керування послугами.

Користувач - особа, яка виступає від імені Замовника, яка наділена відповідними повноваженнями.

Сервіси - сукупність різних елементів технічного та програмного забезпечення Виконавця.

Технічна підтримка - комплекс заходів щодо забезпечення правильного функціонування послуг, що надаються.

Центр підтримки - розділ особистого кабінету, в якому Замовник взаємодіє з персоналом Виконавця.

Послуги - перелік послуг, які Виконавець надає Замовнику відповідно до Договору.

Хостинг сайтів - вид послуги хостингу, який передбачає розміщення багатьох сайтів на одному сервері.

Сайти Виконавця - https://mainhost.com.ua/ та https://mainhost.me/

2. Реєстрація Замовника в особистому кабінеті Виконавця, замовлення та оплата Послуги

2.1. Замовник для отримання послуг Виконавця має пройти реєстрацію в особистому кабінеті на сайті Виконавця.

2.2. Замовник самостійно формує замовлення, вибирає необхідний тарифний план, період дії та інші параметри Послуги в Особистому кабінеті.

2.3. Замовник зобов'язується внести точну та повну інформацію, яка запитується під час реєстрації в особистому кабінеті.

2.4. Замовник несе відповідальність за правильність, актуальність, достовірність та повноту переданих ним документів, відомостей та іншої інформації.

2.5. Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник не отримав повідомлення через непрацездатність контактної електронної адреси, у тому числі якщо вона розміщена у нас, та доменне ім'я, що обслуговується, або Послуга призупинені.

2.6. Виконавець може в односторонньому порядку здійснювати перевірку наданих Замовником даних та у разі виявлення недостовірної інформації призупинити надання послуг.

2.7. Виконавець залишає за собою право у будь-який час вимагати у Замовника додаткові відомості або підтверджуючі документи шляхом запиту на контактну електронну адресу Замовника.

2.8. Виконавець не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли внаслідок його дій на підставі неточних, неповних, недостовірних відомостей та документів, наданих Замовником.

2.9. Послуга хостингу буде надана Виконавцем і вважатиметься наданою незалежно від працездатності доменних імен, що використовуються Замовником.

2.10. Після оплати та початку надання Послуги Замовник отримує необхідну для доступу до Панелі керування інформацію.

2.11. Замовник самостійно забезпечує збереження та конфіденційність своїх облікових даних та несе відповідальність за всі дії з ними.

2.11.1. Замовник несе всю відповідальність за збитки або будь-які інші збитки, які можуть виникнути при їх несанкціонованому використанні.

2.11.2. При втраті, несанкціонованому доступі до облікових даних або виникненні такої загрози, Замовник зобов'язаний звернутися до Центру підтримки.

2.11.3. Замовник несе відповідальність за діяльність третіх осіб, якщо надає їм доступ до Особистого кабінету, Панелі керування та інших сервісів.

2.12. Виконавець з метою безпеки даних Замовника залишає за собою право в будь-який момент та без попереднього повідомлення змінювати авторизаційні дані Замовника з наступним повідомленням Замовника.

2.13. Оплата послуг може бути виконана лише тими способами, які розміщені на Сайті Виконавця.

2.14. При оформленні Замовником платіжних документів необхідно обов'язково посилатися на номер виставленого Виконавцем рахунку.

2.15. Послуга, зупинена у зв'язку із закінченням терміну дії, продовжується за наявності технічної можливості з дати зупинки послуги.

2.16. Послуга хостингу (у тому числі інформація на диску) автоматично видаляється через 14 (чотирнадцять) днів після закінчення терміну дії.

2.16.1. Замовник може протягом періоду, зазначеного у п.2.16, продовжити послугу на попередніх умовах.

2.16.2. Виконавець має право, але не зобов'язаний, зберігати резервну копію видаленої послуги, яка надалі може бути використана для відновлення інформації в нову послугу Замовника.

2.17. Під час використання послуги хостингу сайтів Замовник має право замовити додаткові послуги або збільшити тарифний план.

2.17.1. Під час замовлення додаткової послуги стягується плата за період, що залишився до закінчення терміну дії послуги.

2.17.2. При зміні діючого тарифного плану на тарифний план з більшою вартістю стягується плата за період, що залишився до закінчення терміну дії, пропорційно різниці у вартості.

2.17.3. Для тарифних планів «Новачок», «Профі», «Експерт» зміна тарифного плану виконується шляхом зміни терміну дії послуги пропорційно різниці у вартості.

2.18. Замовник має право не раніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії послуги хостингу сайтів звернутися до Центру підтримки для відмови від додаткової послуги або зміни тарифного плану на тарифний план із меншою вартістю.

2.19. Ціни на послуги Виконавця формуються у гривні на підставі їхньої вартості в умовних одиницях, еквівалентних долару США.

2.19.1. Ціна послуги (у тому числі - продовження замовленої раніше послуги) розраховується у день оплати замовлення за внутрішнім курсом Виконавця.

2.19.2. Усі взаєморозрахунки між Замовником та Виконавцем здійснюються виключно у національній валюті України.

3. Порядок звернення до Відділу технічної підтримки

3.1. Відділ технічної підтримки здійснює управління та контроль за роботою технічного обладнання та програмного забезпечення, забезпечує надання Послуг належної якості Замовнику в межах, обумовлених Договором, а також здійснює обробку запитів Замовника.

3.2. Усі запити обробляються у порядку черги, яка формується з урахуванням внутрішніх факторів Виконавця.

3.3. Замовник може звернутися до Відділу технічної підтримки лише через Центр підтримки в особистому кабінеті.

3.3.1. Основним та рекомендованим способом звернення є створення запиту безпосередньо в Центрі підтримки.

3.3.2. Альтернативним способом створення запиту до Центру підтримки є надсилання листа на електронну адресу support@mainhost.com.ua з контактної електронної адреси.

3.3.3. Під час створення нового запиту Замовник зобов'язаний вказати в темі запиту коротку інформацію, яка відображає суть запиту.

3.3.4. Для вирішення кожного незалежного завдання Замовник зобов'язаний створити новий запит до Центру підтримки.

3.4. Звернення до відділу технічної підтримки іншими способами (наприклад, ICQ, Skype, телефоном) не обробляються.

3.5. Виконавець не зобов'язаний здійснювати консультації з питань веб-програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів та програм та питань, які не мають відношення до послуг, що надаються.

3.6. До обов'язків Виконавця не входить виконання будь-яких дій, які Замовник може виконати самостійно в Панелі керування послугою.

3.7. Замовник перед зверненням до відділу технічної підтримки зобов'язаний вивчити відповіді на запитання, що часто ставляться, на сайті Виконавця.

3.8. Виконавець може відмовити в обробці заявки, якщо Замовником використано ненормативну лексику, будь-які образи персоналу Виконавця.

4. Функціонування програмного забезпечення, зберігання та безпека даних

4.1. Програмне забезпечення Виконавця виконує щоденне резервне копіювання даних Замовника на окремий пристрій.

4.2. Виконавець залишає за собою право не виконувати резервне копіювання, якщо Послуга Замовника зупинена або перевищує обмеження inode.

4.3. Замовник зобов'язаний самостійно відновлювати інформацію з доступних у Панелі управління резервних копій, якщо її втрата сталася з вини Замовника.

4.4. Виконавець вживає всіх необхідних заходів для максимально швидкого відновлення інформації, якщо її втрата сталася з його вини.

4.5. Виконавець забезпечує зберігання не менше однієї резервної копії протягом останніх 14 днів.

4.6. Заборонено використання послуги хостингу сайтів як сховище даних, у тому числі для зберігання резервних копій.

4.7. Виконавець залишає за собою право змінювати на свій розсуд вміст сторінок, що автоматично генеруються, з повідомленнями про помилки веб-сервера, надаючи можливість Замовнику перевизначити сторінки помилок на свої.

4.8. Замовник може використовувати перенаправлення електронних листів тільки на поштові скриньки, які розміщені в межах однієї послуги, якщо інше не обумовлено Виконавцем.

4.9. Виконавець не гарантує доставку поштових повідомлень, що надсилаються Замовником, якщо приймаючий поштовий сервер відмовляє в прийомі такого повідомлення з будь-яких причин (наприклад, перевищення допустимого розміру, захист від спаму).

4.10. Виконавець не гарантує правильне функціонування програмного забезпечення, яке розроблене Замовником або третіми особами.

4.11. Для хостингу сайтів може використовуватися встановлене на сервері програмне забезпечення при дотриманні всіх умов надання послуги.

4.12. Замість сервера баз даних MySQL може використовуватися аналогічне програмне забезпечення (наприклад, MariaDB).

4.13. Віддалене підключення до сервера баз даних MySQL може використовуватися лише для обслуговування баз даних.

4.14. Забороняється встановлення на сервер програмного забезпечення, яке не має відношення до хостингу сайтів (наприклад, проксі-сервери, IRC-сервери, IRC-боти, IM-сервери, пошукові індексатори, торрент-трекери).

4.15. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку зупиняти або обмежувати роботу Послуги, а також забороняти використання програмного забезпечення Замовника, якщо його дії призводять або можуть призвести до аварійних ситуацій, порушення безпеки, порушення умов цього Документу.

5. Використання системних ресурсів для послуги хостингу сайтів

5.1. Обмеження дискового простору та кількості веб-доменів визначаються відповідно до умов тарифного плану, які діють у момент його вибору Замовником.

5.2. Замовник може самостійно розширити обмеження тарифного плану, якщо це обумовлено умовами чинного тарифного плану.

5.3. Виділений умовами тарифного плану дисковий простір є загальним для зберігання всієї інформації Замовника, якщо інше не передбачено чинним тарифним планом.

5.4. Для кожної послуги хостингу сайтів діють загальні обмеження на використання системних ресурсів, якщо інше не обумовлено Виконавцем, не передбачено чинним тарифним планом або не зазначено у п.5.5.

5.4.1. Максимальний час виконання PHP-скрипту – 60 секунд.

5.4.2. Максимальне використання оперативної пам'яті – 256 Мбайт.

5.4.3. Максимальний обсяг інформації, що передається у запиті за протоколом HTTP(S) на сервер - 256 Мбайт.

5.4.4. Максимальна кількість одночасних з'єднань одного користувача БД із сервером БД MySQL – 15.

5.4.5. Максимальний розмір бази даних.

5.4.5.1. Якщо розмір базового дискового простору менший за 10 Гбайт - 1 ГБ.

5.4.5.2. Якщо розмір базового дискового простору 10 Гбайт і більше – 2 ГБ.

5.4.6. Максимальний час виконання запиту до БД – 15 секунд.

5.4.7. Максимальна кількість таблиць у базі даних – 1000.

5.4.8. Максимальна кількість одночасних з'єднань з веб-сервером для одного веб-домена - 15.

5.4.9. Максимальний розмір поштового повідомлення – 25 Мбайт.

5.4.10. Максимальна кількість одночасних з'єднань до поштового сервера – 15.

5.4.11. Максимальна кількість одночасних з'єднань до FTP-сервера - 5.

5.4.12. Максимальна кількість листів, що надсилаються на годину - 100.

5.4.13. Мінімальний інтервал виконання будь-якого завдання Cron – 5 хвилин.

5.4.14. Обмеження на використання inode.

5.4.14.1. Якщо розмір базового дискового простору менше 5 Гбайт – 100 000.

5.4.14.2. Якщо розмір базового дискового простору 5 Гбайт і більше – 200 000.

5.4.15. Обмеження використання процесорного часу.

5.4.15.1. Якщо розмір базового дискового простору менше 5 Гбайт – 60 хвилин на добу.

5.4.15.2. Якщо розмір базового дискового простору 5 Гбайт і більше – 120 хвилин на добу.

5.5. Особливі обмеження тарифних планів.

5.5.1. Тарифний план «Новачок 2019»:

5.5.1.1. Обмеження використання процесорного часу - 30 хвилин на добу.

5.5.1.2. Максимальний час виконання PHP-скрипту – 90 секунд.

5.5.1.3. Максимальне використання оперативної пам'яті – 256 Мбайт.

5.5.1.4. Пріоритет максимального виділення ресурсів сервера – 100%.

5.5.1.5. Обмеження на використання inode обчислюється за такою формулою: «обмеження дискового простору, ГБ» * 40 000.

5.5.2. Тарифний план «Профі 2019»:

5.5.2.1. Обмеження використання процесорного часу - 60 хвилин на добу.

5.5.2.2. Максимальний час виконання PHP-скрипту – 180 секунд.

5.5.2.3. Максимальне використання оперативної пам'яті – 512 Мбайт.

5.5.2.4. Пріоритет максимального виділення ресурсів сервера – 150%.

5.5.2.5. Обмеження на використання inode обчислюється за такою формулою: «обмеження дискового простору, ГБ» * 40 000.

5.5.3. Тарифний план «Експерт 2019»:

5.5.3.1. Обмеження використання процесорного часу - 120 хвилин на добу.

5.5.3.2. Максимальний час виконання PHP-скрипту – 360 секунд.

5.5.3.3. Максимальне використання оперативної пам'яті – 1024 Мбайт.

5.5.3.4. Пріоритет максимального виділення ресурсів сервера – 200%.

5.5.3.5. Обмеження на використання inode обчислюється за такою формулою: «обмеження дискового простору, ГБ» * 40 000.

5.5.4. Тарифний план «Новачок»:

5.5.4.1. Обмеження використання процесорного часу - 30 хвилин на добу.

5.5.4.2. Максимальний час виконання PHP-скрипту – 60 секунд.

5.5.4.3. Максимальне використання оперативної пам'яті – 512 Мбайт.

5.5.4.4. Пріоритет максимального виділення ресурсів сервера – 100%.

5.5.4.5. Обмеження на використання inode – 50 000.

5.5.5. Тарифний план «Майстер»:

5.5.5.1. Обмеження використання процесорного часу - 60 хвилин на добу.

5.5.5.2. Максимальний час виконання PHP-скрипту – 120 секунд.

5.5.5.3. Максимальне використання оперативної пам'яті – 1024 Мбайт.

5.5.5.4. Пріоритет максимального виділення ресурсів сервера – 125%.

5.5.5.5. Обмеження на використання inode – 100 000.

5.5.6. Тарифний план «Профі»:

5.5.6.1. Обмеження використання процесорного часу - 120 хвилин на добу.

5.5.6.2. Максимальний час виконання PHP-скрипту – 240 секунд.

5.5.6.3. Максимальне використання оперативної пам'яті – 1536 Мбайт.

5.5.6.4. Пріоритет максимального виділення ресурсів сервера – 150%.

5.5.6.5. Обмеження на використання inode – 200 000.

5.5.7. Тарифний план «Експерт»:

5.5.7.1. Обмеження використання процесорного часу - 180 хвилин на добу.

5.5.7.2. Максимальний час виконання PHP-скрипту – 360 секунд.

5.5.7.3. Максимальне використання оперативної пам'яті – 2048 Мбайт.

5.5.7.4. Пріоритет максимального виділення ресурсів сервера – 200%.

5.5.7.5. Обмеження на використання inode – 300 000.

5.6. Замовник не повинен використовувати більше 25% системних ресурсів для однієї послуги протягом більш ніж 90 секунд.

5.7. Замовник може використовувати сервер баз даних у межах виділених обмежень процесорного часу, але не більше 60 хвилин процесорного часу на добу.

5.8. Виконавець залишає за собою право вимкнути процеси, які перевищують допустиме навантаження.

5.9. Виконавець може збільшити вказані в п.5.4 обмеження на запит Замовника тільки якщо вважатиме таку зміну можливою та допустимою.

5.10. Виконавець залишає за собою право встановити обмеження на ресурси, для яких не передбачені ліміти (у тому числі для яких вказані «безлімітні обмеження»), якщо вважатиме, що дії Замовника призводять до погіршення працездатності та функціонування Сервісів.

5.11. У разі перевищення обмежень Виконавець повідомляє Замовника про це та очікує вжиття заходів щодо нормалізації ситуації.

5.11.1. Виконавець може заблокувати роботу послуги, якщо Замовник не вживає належних заходів щодо нормалізації ситуації.

5.11.2. Виконавець залишає за собою право негайного відключення послуги, якщо Замовник систематично порушує обмеження, викладені у п.5.

6. Правила реєстрації, продовження та перенесення доменних імен

6.1. Виконавець надає Замовнику можливість реєстрації, продовження та перенесення доменних імен на користь Замовника або третьої особи на підставі договорів, укладених з акредитованими реєстраторами або адміністраторами доменних імен.

6.2. Усі операції з доменними іменами здійснюються в Особистому кабінеті з попередньою оплатою вартості, зазначеної на сайті Виконавця.

6.3. Замовник згоден, що надана інформація про реєстранта доменного імені може бути опублікована у реєстрах доменів, у відкритих джерелах та доступна третім особам (наприклад, у базі даних WHOIS).

6.4. Виконавець зобов'язується зареєструвати доменне ім'я на дані, надані Замовником у процесі оформлення замовлення в Особистому кабінеті.

6.5. Замовник розуміє, що надання неправдивих відомостей для реєстрації доменного імені може бути підставою для блокування або видалення доменного імені.

6.6. Замовник розуміє, що реєстрантом доменного імені є лише та особа, про яку внесено відомості в процесі оформлення замовлення.

6.7. Для передачі прав на доменне ім'я або перенесення доменного імені на обслуговування до іншого реєстратора Виконавець має право запросити у реєстранта доменного імені офіційний лист із копіями підтверджуючих документів.

6.8. Замовник розуміє, що йому відома і зрозуміла мета збору, збереження та публікації інформації, яка надається ним Виконавцю та необхідна для виконання процесу реєстрації доменного імені, та те, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступний через сервіс WHOIS.

6.9. Замовник розуміє, що Виконавець має право зберігати персональні дані після видалення контакту з реєстру протягом строку позовної давності, а також використовувати їх для захисту законних прав та інтересів.

6.10. Замовник згоден дотримуватись політики вирішення доменних спорів, .UA політики вирішення доменних спорів, правил до неї, додаткових правил Всесвітньої організації інтелектуальної власності до неї, а також інших політик та правил позасудового вирішення доменних спорів.

6.11. Замовник згоден на блокування, видалення, переделегування доменного імені у порядку, передбаченому .UA політикою вирішення спорів про доменні імена, а також інших політик та правил позасудового вирішення доменних спорів.

6.12. Замовник згоден, що ні Виконавець, ні Реєстрант, ні Реєстратор не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Замовником, у тому числі перед третіми особами, а також за порушення Замовником прав третіх осіб.

6.13. Доменне ім'я вважається зареєстрованим, а Послуга з реєстрації доменного імені надана, коли доменному імені в реєстрі надається статус зареєстрованого.

6.14. Замовник погоджується, що після закінчення терміну дії доменного імені продовження можливе протягом обмеженого часу, після чого доменне ім'я може бути видалено, у тому числі без можливості відновлення.

6.15. Замовник зобов'язаний не використовувати зареєстроване доменне ім'я для розміщення інформації, зазначеної у п.7.4.1-7.4.16.

6.16. Замовник розуміє, що в кожному доменному імені (доменній зоні) діють окремі правила, розроблені адміністраторами відповідних доменів, і яких необхідно дотримуватися.

7. Зберігання, розміщення та розповсюдження незаконної інформації

7.1. Виконавець не контролює зміст інформації, яка зберігається, розміщується або розповсюджується, передається Замовником за допомогою наданих послуг та не несе відповідальності за її зміст.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформаційних ресурсів, створюваних та підтримуваних Замовником та його користувачами.

7.3. Виконавець залишає за собою право перевірити вміст інформаційних ресурсів Замовника.

7.4. Виконавець залишає за собою право без попередження Замовника призупинити надання послуг або видалити ресурс у разі розміщення Замовником забороненої інформації.

7.4.1. Заборонено розміщення ресурсів, що містять пропаганду насильства, фашизму, екстремізму, тероризму, націоналізму, шовінізму, расової ненависті.

7.4.2. Заборонено розміщення посилань на ресурси, зміст яких суперечить чинному законодавству України.

7.4.3. Заборонено розміщення ресурсів, що заохочують, підтримують чи пропагують діяльність, що порушує державні закони, українські чи міжнародні домовленості.

7.4.4. Заборонено розміщення матеріалів, що охороняються законом про авторське право без дозволу правовласника.

7.4.5. Заборонено розміщення матеріалів, які є комерційною таємницею, шкідливими, загрозливими, ображаючими, наклепницькими по відношенню до будь-кого або будь-чого.

7.4.6. Заборонено розміщення персональних даних третіх осіб, якщо вони не дали явної згоди на вчинення таких дій.

7.4.7. Заборонено розміщення відомостей про третіх осіб, які не відповідають дійсності, зачіпають ділову репутацію, честь чи гідність.

7.4.8. Заборонено розміщення програмного забезпечення, яке містить компоненти комп'ютерних вірусів, програм для здійснення несанкціонованого доступу, троянських або шпигунських програм.

7.4.9. Заборонено розміщення порнографічних або еротичних матеріалів, а також інтимного характеру.

7.4.10. Заборонено розміщення ресурсів щодо розповсюдження, створення або застосування вибухових речовин, зброї, наркотичних речовин або сумішей для куріння.

7.4.11. Заборонено розміщення ресурсів, присвячених комп'ютерним іграм.

7.4.12. Заборонено розміщення ресурсів політичних партій та об'єднань, будь-яких матеріалів політичного характеру.

7.4.13. Заборонено розміщення ресурсів, які розповсюджують або рекламують лікарські препарати (інтернет-аптеки).

7.4.14. Заборонено розміщення ресурсів, пов'язаних із казино, букмекерськими конторами, лотереями, будь-якими азартними іграми.

7.4.15. Заборонено розміщення файлообмінних ресурсів, хостингів зображень.

7.4.16. Заборонено розміщення ресурсів для обміну валют (криптовалют).

7.5. Замовник несе повну відповідальність за всю інформацію, дані та інші матеріали, розміщені або завантажені для спільного доступу, або передані приватно та доступні іншим способом за допомогою послуг Виконавця.

8. Мережеві атаки, несанкціонований доступ та розсилання спаму

8.1. Виконавець залишає за собою право без попередження Замовника призупинити надання послуг або видалити ресурс у разі заборонених дій Замовника.

8.1.1. Заборонені будь-які дії, спрямовані на порушення роботи комп'ютерного чи телекомунікаційного обладнання, технічного чи програмного забезпечення Виконавця або третіх осіб.

8.1.2. Заборонені будь-які дії щодо поширення інформації або програмного забезпечення, які містять комп'ютерні віруси, компоненти для здійснення несанкціонованого доступу, троянські або шпигунські програми, серійні номери до комерційних продуктів.

8.1.3. Заборонено будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання Виконавця або третіх осіб.

8.2. Виконавець залишає за собою право без попереднього повідомлення Замовника призупинити надання послуг або видалити ресурс у разі розповсюдження несанкціонованих поштових розсилок.

8.2.1. Заборонено розповсюдження рекламної інформації та інших матеріалів з рекламною метою без попередньої згоди одержувача (розсилка спаму).

8.2.2. Заборонено виконувати регулярну поштову розсилку повідомлень, які не містять способу видалення електронної адреси зі списку розсилки.

8.2.3. Заборонено надсилати поштові повідомлення на електронні адреси, які раніше відмовилися отримувати такі повідомлення.

8.2.4. Заборонено виконувати розсилку з рекламою товарів чи послуг, які повністю чи частково заборонені чинним законодавством України.

8.2.5. Заборонено розсилати рекламно-інформаційні листи зі згадуванням ресурсів, розміщених Замовником за допомогою наданих послуг.

8.3. Замовник несе повну відповідальність за дії третіх осіб незалежно від способу надання доступу (наприклад, наданий самим Замовником, отриманий шляхом розміщення Замовником вразливого програмного забезпечення), які призвели до мережевих атак, несанкціонованого доступу або розсилки спаму.

9. Заключні положення, права та відповідальність Сторін

9.1. Замовник зобов'язаний відреагувати на повідомлення, які надсилаються Виконавцем та вимагають відповіді, протягом 24 годин.

9.2. Виконавець має право переривати надання Послуги Замовнику для планового обслуговування технічного або програмного забезпечення, яке використовується для надання послуг.

9.2.1. Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про заплановані технічні роботи не пізніше ніж за 24 години до їх початку.

9.2.2. Час сповіщення може бути зменшено, якщо невиконання термінових технічних робіт може призвести до виходу з ладу обладнання Виконавця, втрати даних Замовника, а також у випадку, коли робота технічного або програмного забезпечення Виконавця може бути серйозно порушена.

9.3. Виконавець має право внести зміни до будь-якої частини цього Документу в односторонньому порядку.

9.4. Чинна редакція цього Документу завжди розміщена на сайті Виконавця.

9.5. Виконавець має право надсилати Замовнику інформаційні та новинні повідомлення.

9.6. Визнання судом будь-якого положення цього Документа недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності чи нездійсненності інших положень Документу.

9.7. Бездіяльність з боку Виконавця при порушенні Замовником положень цього Документу не позбавляє Виконавця права захищати свої інтереси пізніше, роблячи відповідні дії.

9.8. Дія Замовника, яка не передбачена цим Документом, чинним законодавством України, технічними стандартами та нормами користування мережею, порушує права чи інтереси третіх осіб, може бути кваліфікована Виконавцем як порушення умов Договору.

Центр підтримки
Написати у особистому кабінеті. Звернення в технічну підтримку опрацьовуються цілодобово.

Інформаційний центр
+380 542 798 780
info@mainhost.com.ua
Пн-Пт, з 10:00 до 18:00